tết cá của người tày

Văn hóa ngày Tết cá của người Tày ở Hà Giang

le-hoi-ca-cua-nguoi-tay Mời ông ăn cá nấu măng chua. Mời ông bà ăn cá khô tôi làm ngon. Mời ông bà uống no, cho ông bà uống đủ. Ông bà đỡ con cháu. Đỡ con đường xa, dắt cháu đi đương vắng. Đỡ cả nhà tôi được bình an. Hàng năm cứ đến ngày 9/9 những gia