Tìm hiểu những quốc gia có thuế thu nhập cá nhân hơn 50%

Thuế cao nhất được tính cho những người có thu nhập trên 37,870 (41,200 USD).

Có những quốc gia trên thế giới đánh đến 50%. Hãy cùng chúng tôi khám phá danh sách 12 quốc gia theo số liệu 2015.

12. Nước Áo
nuoc-ao
Nước Áo

Thuế thu nhập cá nhân: 50%
GDP 2014: 436.3 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: $51,127
Số liệu thuế năm 2015

Các công dân Áo phải đóng 50% thuế thu nhập từ mức lương 60,000 EUR (65,300 USD) trở lên.

11.
vuong-quoc-bi
Vương Quốc Bỉ

Thuế thu nhập cá nhân: 50%
GDP 2014: 533.4 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 47,517$
Số liệu thuế năm 2015

Thuế cao nhất được tính cho những người có thu nhập trên 37,870 (41,200 USD).

10. Quốc gia Israel
quoc-gia-israel
Quốc gia Israel

Thuế thu nhập cá nhân: 50%
GDP 2014: 304.2 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 37,032$
Số liệu thuế năm 2015

Với mức thu nhập từ 810,720 NIS (205,790 USD), công dân Israel phải nộp 50% thuế thu nhập.

9. Senegal
dat-nuoc-senegal
Senegal

Thuế thu nhập cá nhân: 50%
GDP 2014: 15.6 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 1,062$
Số liệu thuế năm 2015

Thuế thu nhập cao nhất áp dụng cho những người có thu nhập 12.5 triệu XOF (tương đương 1,344 USD)

8. Quốc gia Slovenia
quoc-gia-slovenia
Quốc gia Slovenia

Thuế thu nhập cá nhân: 50%
GDP 2014: 49.4 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 23,963$
Số liệu thuế năm 2015

Tỷ lệ thuế cao nhất áp dụng cho tất cả người cso thu nhập trên 70,907 EUR (77,155 USD)

7. Nước Nhật Bản
nuoc-nhat-ban
Nước Nhật Bản

Thuế thu nhập cá nhân: 50.84%
GDP 2014: 4.6 ngàn tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 36,194$
Số liệu thuế năm 2015

Ở mức thu nhập 18 triệu JPY (152,880 USD), người Nhật phải đóng thuế là 40.84 %. Trong đó, những người dân đô thị phải trả thêm 10% thuế đô thị.

6. Quốc gia Zimbabwe
quoc-gia-zimbabwe
Quốc gia Zimbabwe

Thuế thu nhập cá nhân: 51.5%
GDP 2014: 13.7 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 896$
Số liệu thuế năm 2015

Thuế thu nhập cao nhất là 50% nhưng thêm thuế cho các vấn đề xã hội ở nước này nên tổng công thuế thu nhập cá nhân ở đây là 51,5% được áp dụng cho thu nhập 240,000USD.

5. Đất nước Hà Lan
dat-nuoc-ha-lan
Đất nước Hà Lan

Thuế thu nhập cá nhân: 52%
GDP 2014: 869.5 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 51,590$
Số liệu thuế năm 2015

Tỷ lệ đóng thuế áp dụng cho thu nhập ở mức 66,422 EUR (72,270 USD).

4. Quốc gia Phần Lan

quoc-gia-phan-lan
Quốc gia Phần Lan

Thuế thu nhập cá nhân: 52.35%
GDP 2014: 270.7 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 49,541$
Số liệu thuế năm 2015

Công dân Phần Lan phải nộp thuế thu nhập 52.35% với mức lương vượt qua 90,000EUR (97,925USD).

3. Quốc gia Đan Mạch
quoc-gia-dan-mach
Quốc gia Đan Mạch
Thuế thu nhập cá nhân: 55.41%
GDP 2014: 342.0 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 60,634$
Số liệu thuế năm 2015

Mức thuế thu nhập cao nhất đối với người dân Đan Mạch có mức lương 459,200 DKK 67,000 USD) mặc dù con số này sẽ thường liên quan đến tổng thu nhập đa dạng của người nộp thuế.

2. Quốc gia Thuỵ Điển
quoc-gia-thuy-dien
Quốc gia Thuỵ Điển

Thuế thu nhập cá nhân: 57%
GDP 2014: 570.6 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 58,887$
Số liệu thuế năm 2015

Thuế thu nhập cá nhân ở Thuỵ Điển là 57% được áp dụng đối với tổng thu nhập trên 616,100 SEK (72,312 USD).

1. Quốc gia Aruba
quoc-gia-aruba
Quốc gia Aruba

Thuế thu nhập cá nhân: 58.95%
GDP 2014: 2.6 tỷ đô la
Thu nhập bình quân đầu người 2014: 25,354$
Số liệu thuế năm 2015

Mức thuế thu nhập cao nhất áp dụng đối với thu nhập trên 313,459 AWG (175,120 USD) nhưng có thể được điều chỉnh giảm đối với trường hợp phải nuôi người thân khác.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *